Biodanza is een systeem voor menselijke integratie, gezondheid en persoonlijke groei.

Hierin komen muziek, beweging, ontmoeting en emotie samen. Het brengt je denken, voelen en doen weer in balans.

Achtergrond

Biodanza is in de jaren 60 door de Chileense psycholoog, medisch antropoloog en dichter Rolando Toro ontwikkeld. In die tijd waren de therapieën en behandelingen in de psychologie vooral gericht op de menselijke geest.


Rolando Toro zag dat dit niet voldoende was om de levensvreugde van mensen (weer) aan te wakkeren. Hij ontwikkelde toen het Biodanza systeem waarbij ook het lichaamsbewustzijn en de interactie met mensen heel belangrijk zijn. Je kunt met je hoofd wel begrijpen hoe iets in elkaar zit maar je moet het in al je “cellen” doorleven en ervaren om het je eigen te maken. Rolando Toro heeft onderzoek gedaan en aangetoond dat de volgende vijf lijnen essentieel zijn in de vervulling van elk mensenleven:


1) Vitaliteit: ervaren van levensvreugde met een goede afstemming tussen actie en rust.

2) Creativiteit: het aanspreken van je creatieve vermogens.

3) Affectiviteit: geven en ontvangen met empathie, vanuit een innerlijke bron van liefde.

4) Seksualiteit: gevoeliger worden, genieten, je eigen mannelijkheid/vrouwelijkheid versterken, sensualiteit

5) Transcendentie: eenwording, samensmelten met het grote geheel waarbij je uitstijgt boven het ego, de bron van liefde in jou laten samengaan met universele liefde.

Stress en spanningen verlaten door Biodanza je lichaam waardoor je gezondheid en vitaliteit verbetert.


De Biodanzales


Bij het dansen en bewegen laten we ons gevoel zoveel mogelijk spreken. Tijdens de les wordt er dan ook niet met elkaar gepraat. We laten ons raken door de muziek en dansen wat er in het moment in ons aanwezig is. We maken verbinding met onszelf en de ander vanuit ons hart. Door te voelen kunnen we onze eigen grenzen maar ook die van de ander beter leren respecteren. Hierdoor creëren we met elkaar een veilige omgeving waarin we onszelf kunnen openen en tonen. We dansen puur en alleen voor onszelf zonder toeschouwers die niet deelnemen aan de les of onderdeel zijn van de groep.


Door regelmatige deelname aan Biodanza kun je blijvende effecten in jouw dagelijks leven gaan ervaren. Voorbeelden hiervan zijn meer zelfvertrouwen, groter gevoel van eigenwaarde, meer levenslust en meer energie. We nodigen je uit om met Biodanza in beweging te komen!